klantonderzoek

'KLANTTEVREDENHEID IS MEEREIZEN MET DE KLANT'

KLANTTEVREDENHEID CONTINU IN BEELD

Ga mee met de reis die de klant maakt om uw product of dienst te verkrijgen. Verplaats u in de klant en u weet op welke vlakken de klant tevreden of ontevreden is en hoe u uw klant tevreden kunt houden en engageren. Wil klantengagement optimaal zijn dan is het noodzakelijk dat alle contacten die de klant ervaart in zijn reis van oriëntatie naar aankoop (keuzegedrag) een consistent positief beeld en beleving geven (klantbeleving). Vanaf het eerste contact (website, telefoniste, entree, verkoper), de offerte (voorziet de oplossing wel in de behoefte?), het contract (juiste inhoud?) en de levering (volgens afspraak?) tot en met service achteraf.


VIEW INSIGHT helpt bij het in kaart brengen van de contactpunten en geeft u inzicht in de klantrelevantie en klantwaarde. Dat geldt ook voor de personele organisatie. Hoe is het met het engagement van uw medewerkers en zijn ambities van teams en mensen wel ‘levend’? Het gaat allang niet meer alleen om de harde knikkers, het is het gedrag dat de kern is van marketing. Gedrag van uw klanten, uw medewerkers, gedrag dat van moment tot moment anders is.

VIEW INSIGHT helpt bij het waarmaken van ambities en begeleidt u in de klantreis door de cruciale gedragsmomenten te monitoren. VIEW INSIGHT hanteert daarbij ondermeer een

waardenmonitor.
De beginvraag is steeds: 'Wat wilt u nou eigenlijk weten van uw klanten'? Samen doorlopen we daarbij 3 stappen:


1 Invullen van de klantreis: Het meten of monitoren van de klantbeleving tijdens de contactmomenten;

2 Het analyseren van klantoordelen en tips ter verbetering;

3 Klanttevredenheid continu in beeld.


Ons klantonderzoek gaat verder dan klanttevredenheid. Belangrijkheid én ambities worden eveneens meegenomen. De tevredenheid van klanten die een bepaalde dienst belangrijk vinden, heeft immers een andere betekenis dan de tevredenheid van klanten die de betreffende voorziening niet belangrijk vinden. De klantwaardering voor specifieke aspecten tijdens een klantreis wordt afgezet tegen de totale waardering en levert concrete en continue ontwikkelpunten voor toekomstig beleid en strategie. Voor een constant lerend effect.
VIEW INSIGHT neemt u mee op de klantreis, de customer én de team journey, en ontzorgt u bij in- en extern klantonderzoek met helder klantinzicht. Op basis van dynamische monitoring van belangrijke onderwerpen voor resultaatgerichte verbeteringsacties.