Communicatie

'KLANTGEDRAG EN COMMUNICATIE'

COMMUNICATIE  HEEFT IMPACT OP KLANTGEDRAG

Onderzoek en/of Tekstredactie


'Yes, you can judge a book by its cover!' - The Guardian   


Het uiterlijk van een boek kan inderdaad een grote rol spelen in ons keuzegedrag, leert onderzoek over boekcovers. Op basis van uiterlijk bepalen we of iets aanspreekt en wat het voorstelt. De bekende eerste indruk! Zo kijken we over het algemeen ook naar organisaties. We vormen ons oordeel op basis van het beeld dat we van een organisatie hebben. Ook hier is dat vaak op basis van een eerste indruk.


VIEW INSIGHT doet onderzoek naar klantgedrag en -beleving en naar de invloed die uw marketing- en communicatie-inspanningen daarop hebben. Wat is de impact bij de klant?, Wat wordt er gecommuniceerd?, Komt de boodschap over zoals bedoeld? en Wordt dat door de onderscheiden klantgroepen begrepen? Voor diepgaande en praktische informatie over de voorwaarden waaronder dienstverlening en communicatie effecten hebben op klantbeleving. Resultaten bieden concreet en toepasbaar inzicht in de communicatieve waarde van communicatie-uitingen. Ze maken bestaande opvattingen over het effect op de verkoopkans van producten veel realistischer. VIEW INSIGHT voert dit onderzoek uit met kwalitatief onderzoek en/of mystery feed forward visits.


Tekstredactie


VIEW INSIGHT staat borg voor een goede tekst, een die beantwoordt aan het doel waarvoor hij geschreven is. U krijgt als het ware een artikel op bestelling! Niet alleen teksten op het terrein van marketing of communicatie, ook human interest verhalen kunnen VIEWINSIGHT bekoren. Zowel bondige teksten als uiteenzettingen, maar in alle gevallen teksten die informeren, overtuigen, leren of helpen en de lezer bij de lurven grijpen. Een goede tekst is afgestemd op één of meer specifieke doelgroepen en aangepast aan het medium waarop hij wordt gepubliceerd. Vanuit deze visie zijn diverse teksten denkbaar (informatief, overtuigend, instructief) voor verschillende doelgroepen en diverse media (tijdschriften, brochures, nieuwsbrieven, websites, Huis-aan-Huisbladen). VIEWINSIGHT schreef ondermeer voor Wegener Huis-aan-HuisMedia en A&C Media en De Telegraaf.


Wegener Huis-aan-HuisMedia

  - In stadion Geusselt is dat feeske!

  - Digitale snelweg brengt hulp via TV

  - Lang gekoesterde wens van Dion Graus nu een feit!

  - Luisteren naar je roeping blijft een tijdloos iets

  - Tromgeroffel en klaroengeschal!

  - De senior van nu onterecht afgeschilderd als grijze plaag!

  - Koop nu en betaal misschien nooit!

  - Bowlen is een volwassen topsport

  - Slapen en eten als een vorst in Frankrijk in oude gevangenis

  - Voel je thuis in andermans huis: 'Huizenruil persoonlijker dan verblijf in hotel'!

  


"Betrouwbaar en nog nooit een deadline gemist. De artikels zijn steevast goed en vlot geschreven en zeer informatief."