Marketing

'OOG VOOR DE KLANT'

MARKETING VANUIT KLANTINZICHT

'DOELGERICHT KLANTBELEID'

Marketing: de strategie om aan te sluiten op de behoeften van uw klanten. VIEW INSIGHT gaat daarbij uit van het 'Societal Marketingconcept'. Er wordt niet alleen rekening gehouden met de korte termijnwensen en -behoeften van klanten, maar ook met langetermijn belangen en de externe omgeving of de gehele samenleving. Klantinzicht als basisvoorwaarde voor het inzetten van marketing. Maar klanten verschillen.


Elke klant is uniek en het is mogelijk dat de klantreis anders ingevuld wordt per klantsegment of voor verschillende klanttypes. VIEW INSIGHT helpt bij het identificeren van uw klanten en traceert overeenkomstige klantbehoeften en interesses met behulp van klantsegmentatie en gedetailleerde beschrijvingen van uw doelgroep.


Pas met de klant in zicht kun je kijken naar de sterktes, zwaktes, kansen en mogelijkheden van uw organisatie en ontstaat een uitstekend plaatje om efficiënt en effectief te werken aan klantengagement. VIEW INSIGHT levert hoogwaardige informatie en verschaft pragmatische toepassingen voor doelgericht klantbeleid. Van een toepasbaar en actiegericht marketing- of communicatieplan tot de opzet en volledige vulling van een nieuwe website.


Vooral voor MKB-bedrijven is het belangrijk om kritisch te zijn op te nemen beslissingen en inzicht te verkrijgen in de trends en kritisch succesbepalende factoren die leidend zijn voor het toekomstig beleid. VIEW INSIGHT hanteert hiervoor het zogenaamde Marketingkompas, een gevalideerde vragenlijst. Vaak zijn er geen miljoenenbudgetten beschikbaar zoals bij grootbedrijf en multinationals. Juist dan is creativiteit in de strategie een must om marketinginspanningen gericht te kunnen doen. VIEW INSIGHT begrijpt dat als geen ander.


Voorbeelden van marketingvragen:

- Wat zijn de meest relevante sterke punten van ons merk ten opzichte van de concurrentie?

- Waar liggen onze zwakke punten?

- Op welke manier kunnen we (nog meer) toegevoegde waarde bieden?

- Zijn er segmenten in onze doelgroep die tot dusverre niet goed bediend worden door ons en

  onze concurrenten?

- In hoeverre zijn onze medewerkers betrokken bij en enthousiast over de bedrijfsstrategie?


VIEW INSIGHT helpt u bij onderzoek naar de antwoorden op deze vragen. En niet alleen dat. Ook bij onderzoekstechnische vragen en hoofdbrekens wordt u ontzorgd. Zoals:

- 'Hoe zet ik een goed onderzoek op'?

- 'Is deze vragenlijst goed'?

- 'Hoe analyseer ik mijn gegevens'?

- 'Hoe meet ik effecten van communicatie-uitingen'?

- 'Wat zijn de wensen van mijn (interne) klanten'?

- 'Waarom zijn mijn niet-klanten geen klant'?

- 'Welke strategie moet ik nu kiezen'?

- 'Welke verbeteringsacties moet ik maken'?